Ion Gheorghe – Revista Rezistenței Naționale


Decriptarea tabletei de la Karanovo
despre civilizația hyperboreeană
în 84 de imagini și comentarii


50 de milenii între noi și-acest bărbat/ – Era însuși Timpul Preacurat
 

50 de milenii între noi și-acest bărbat

 – Era însuși Timpul Preacurat

Componenta j) Secțiunea D în Tableta Karanovo: Zalmosis – Ghebeleisis pelazgul, Poarta Soarelui; Templul Bazileilor Decapoleistaii Atlantidei


Inventarul componentelor și simbolurilor din Tableta Karanovo

(Clik pe fiecare imagine în parte pentru vizualizare la dimensiunea confortabilă cercetării detaliate!)  


                  

Motto:
„Viitorul și trecutul
Sunt a firii două fețe,
Vede-n capăt începutul
Cine știe să-1 învețe”.

Mihai Eminescu, Glossa – 1882


Este o construcție din două jumătăți diferite, despărțite de un ax, precum și din patru sferturi de cerc; însumează imagolatrii enantimorfice pe care oglinda le întregește. Topoii sacri, edificiile proto-orfice, fondatorii celor patru rase umane se completează față în față și redau întregul originar, Atlantida, Hyperboreea, preistoria și antichitățile timpurii, Daciile Interzise ale Cavalerilor Cimerieni în Ambasadele de Calendes, yoginii, senaturile Decapoleistailor, Atleții Evului lor, Cronoșii Mici pe Decade, Marii Cronoși Seculari, Milenarii. Iată Lumea pe care ocultele teologice ne-au pus-o sub obroc. Acest album electromagnetic este Dosarul Secret al civilizației europene și mondiale greu de contrazis. Noi l-am studiat și am întocmit cărți de câteva mii de pagini, anunțate de mai multe ori în revistele la care am avut acces. Complotul teologic este laș, securist, conspirativ și organizat prin Academiile Militare. Un patriotism mizerabil unește toate nulitățile, cu strășnicie ținând noile generații sub tirania dogmelor oficiale. Noi ne facem datoria spre a ne salva modelul moral propriu. Acum cercetați și voi, veniți să stăm de vorba, să ne punem întrebări.
      Tableta Karanovo este un obiect de notorietate mondială și aproape clasat: rudimente de scriere cu 1000 de ani înaintea Tăblițelor Sumeriene. Așa s-a hotărât, așa rămâne! Noi însă ne opunem și vă prezentăm actele unui nou Dosar al Civilizațiilor și succesiunilor doctrinelor și religiilor.

     Iata descrierea tabletei în forma ei oficială:
    A) Registrul superior: primul sfert stânga cuprinde zece corpuri litice zooantropomorfice încadrate de sigle ideografiate. Ele compun Zeul Călăreț și Calul, omniprezent în monedele geto-dacice. În spatele Cavalerului, Altarul Păsării Soarelui desenat-scris în procedeul jumătății eludate.
     Al doilea sfert, dreapta: zece corpuri litice încadrate în șase sigle de tipul „rudimente de scriere”, cum nefericit le-a denumit savantul de tracologie, bulgarul Georgiev. Figura centrală a sfertului acesta este un cap de cal, retezat de la gât.
     B) Registrul inferior, al treilea sfert de tabletă, în stânga, cuprinde paisprezece elemente figurative de tipul: Munții Capete și Colinele Mameloane, încadrate de grafii simbolice cu duct intermitent și punctat. Se impun două pasări: Cocorul și Corbul, galee-cagulă, însumate unui cap de strămoș. Al patrulea sfert, dreapta, însumează paisprezece corpuri litice zooantropomorfice încadrate de grafica a opt majuscule-numere „proto grecești”: Sigma, Gama, Beta, Kapa etc. Ar rezulta aproximativ patruzeci și noua de simboluri-cifre hyperboreene dacă zonele umbrite ale tabletei nu ar oculta ilizibil o serie de sigle minuscule, de asemenea zooantropomorfe. Din rațiuni pe care le vom susține cu alt prilej, am dublat cu oglinda imaginile, pe axa tabletei, și am obținut două noi corpuri grafice, două noi discuri.
1. În prima tabletă rezultată se impune, pe nivelul superior, Altarul Păsării Soarelui integral, cu tot interiorul Templului. În al doilea nivel subteran al tabletei sesizăm o Masă de Altar cu o Pateră zooantropomorfică susținută de capetele a doi cocori. Le însoțesc descendent doi corbi susținând un pectoral gravat cu un Gurru străbun, de categoria Gorgonelor. La rândul lor, Corbii însumează două cagule-măști de bărbați. De-o parte și de alta a pectoralului, doi Munți-capete de strămoși, cu fața spre cer. Registrul inferior, pe trei niveluri, figurează un Gigant în triplă descendență imagistică, împingând în stânga și-n dreapta doi munți transfigurați, antropomorfici; „când se bat munții în capete”, zice eposul sofic. Brațele geniilor descendente se finalizează în capete de capre și ovine.


2. În al doilea disc, rezultat din dublarea jumătății din dreapta a tabletei, se impun Caii Afrontați la un fragment de Coloana Comisurală în două moduluri și jumătate, de vertebre-clepsidre. Sub Columnă, ca termen nominatoriu de fracție 1/1, în spațiu grafic egal, o divinitate Cariatidă ținând pe brațele-i schematice și în creștet lumea mai sus descrisă. Diva- Cariatidă poarta o mască triplă: de vaca, de pasăre (Marea Mamă – Baba Cloanța), de Cabala; într-una din cele șase perechi de brațe ridică două săgeți frânte, iar din piept și de la subsori izbucnesc fulgere. Numărul perechilor de brațe semnifică trei divinități una într-alta, însumatoriu sintetic și detaliat-analitic. Era viziunea acelei lumi ca întreg și părți alcătuitoare.

        

 

 

C) Cele patru sferturi cu cei patru yogini în poziția Salutul Soarelui, tratate riguros, produc patru jumătăți de Compact-Disc astfel înregistrate:

 

 

 

       

a) Votivul preotului-tip, cu cap de lup, de castor, de iepure, îmbrăcat într-o piele de cal și purtând pe umeri și jumătate de mâneci galee-capete de cai (Iepe). La baza hemisferului, în stânga și-n dreapta, două capete de strămoși purtând cununi de lauri: cuplul proto orfic de Colendis.

      

 

 

b) Votivul preotului-tip, cu mască de cerb, bovideu și țap, în atitudine de proto Răstignit între Munții Capete și Colinele Mamelon.

       

 

c) Votivul celor douăsprezece Rune Hyperboreene care încadrează un yogin cu picioarele strânse sub sine și cu brațele duble întinse: cu cele două de sus ține nouă ideograme zooantropomorfe, cu cele de la nivelul al doilea sprijinite pe genunchi. Este cel mai schematizat personaj, întrucât susține și se confundă cu Siglele-Numere dintr-acel sector al tebletei.

 

d) Votivul unui al doilea corp grafic, de douăsprezece sigle de crengi, obiecte și unelte de lucrări agrarii. În mijlocul acestei scrieri, deloc rudimentare, dar specializate, al patrulea preot cu cinci chipuri și perechi de ochi, din creștet până în brâu. În poziție de yogin, cu brațele ridicate și îndoite în dreptul pieptului, de se confundă cu două bastoane scurte, de tipul baculum, cu capete de cai. Deasupra acestui preot, doi pui de urs andosați.

       Notă generală: Toate cele patru tablouri votive exprimă, în grafica tipică, patru tipuri de scriere hyperboreeană, specializate după domeniul conceptual și practic pe care îl exprimă iconografia astfel grafiată. Realitatea ce-o enunțăm ne-a fost impusă și la decriptarea celor trei Tablete Tărtăria. La prima vedere, scrierile proto-dacice, hyperboreene, pot duce în eroare prin asemănarea cu alfabetele târzii, grecesc și latin, întrucât nu se cunoaște nimic despre sistemul de semne, sigle și simurgi glosici din monedele geto-dacice care au păstrat, prin Tărtării, tradiția ideogramelor hyperboreene.
       D) Tabletele Compact-Disc globale, rezultate din combinațiile stricte pe axele grafice inițiale ale Tabletei titulare, însumează următoarele iconografii glosice:


 

a) Portretul Marelui Cosmocrator, Vasileul Cetățean: Vigilul Lumii Mu-Ravi, Salmosis-Ghebeleisis.  

   


 

 

 

 

b) Două Sanctuare cutumeare: al Păsării Soarelui și al Păsării Apei cu Pasărea Pământului, pe tradiția Oamenilor Păsări, Zburătorii.   

 

 

 

 


       c) Magii și Basileii Zeului Cal (simbolul senatului) și ai Zeului Corb.


 

       d) Corăbierii Potoapelor: Deucalion și Manu.


 

       e) Descendenții și Magistrații Gintelor Lupului, cu sanctuarele lor.

 


   

 

 

 

 

f) Descendenții Ursului (sanctuarele, vasele lor sacre), Cei Trei Uriași de Oaș: Mesia, Salmosis, Vasileul OM.

      

 

 

 


 

       

g) Primele vehicole astrale: Puricele și Crucea; Robotul Pasăre.

 


 

 

     

h) Vasileul Benignum Galacteon ’Mnezeul (zeul memoriei) Mesia Helys.

 


 

       

 

 

 

 

 

 

 

i) Marea Tabletă cu Pronia Călucenilor Salmosis-Ghebeleisis Civi-Legis; Sanctuarul Resurecției Celor Drepți.

 

 

 

 

 


      

j) Salmosis-Ghebeleisis pelazgul – Poarta Soarelui, Templul Vasileilor Decapoleistaii Atlantidei.


   

 

 

k) Navigatorul Focului Primăverii-Eon în vehicolul Avis Vimana; Împăratul Omu Locomoticus-Osmi Cosmicon; Cei Trei Proto Criști.

     

 

 

 

 


l) Pronia Albă, Magul, Crucifixul Salmoxian și Moaștea Capitală; alți trei năieri ai Diluviilor. Marea Mamă a Grâului, Prometeu și alți Salvatori, Civilizatori.


 

 

 

m) Roboții, Chivoturile, Mașini Electronice; Cele Trei Pronii de trei rase, altele decât cea albă.

 

 

 


     

 

 

 

 

n) Cavalerii Păsări Negre răpesc femeile hyperboreene; Zburătorii de tipul Thanatos în Hyperboreea.

 

 

 

 


 

o) Descendenții și Străbunii din categoria OM – Giganții Cosmoantropomorfici.


     

p) Ghebeleisis-Salmosis Magii Marei Mame și alți preoți decapoleistai, pe zece polisuri.


       r) Zeul Cerb, Altarul Feciorilor de Împărat blestemați Cerbi, în josul paginii: Navele Fotonice și Rampele de lansare ca temple ale Gnoselor hyperboreene proto scientologice.


 

    s) Muntele Cavourilor cu Marii Pontifi Ghebeleisis-Salmosis. Peșterile funerare. Leagănul Maramureșean. Sub el, doi strămoși din categoria Pronia Omului Roșu, în stânga cu un Strămoș Zburător thanatic.


      E) Diferite iconografii particulare pe Majusculele Runice, cu Basileii Magistrați Eponimi ai Doctrinei Vasileea; Pronia Civila, Kyva Mylia Ghebeleizis Vigilus; Fiul de Împărat Șarpe și Prințesa Broască; Mozila Zalmosis Mormentis.

     


       a) Decupajele finale qvadri componente: Masa, Nava, Armura, Preoții – Călători Astrali.

 

       Oprim aici inventarul fugar pe care l-am identificat bizuindu-ne pe iconografia monedelor geto-dacice, pe decriptarea Tabletelor Tărtăria și pe investigațiile Cărții „Daciile Interzise” în curs de redactare, impuse de către decriptarea câtorva din Tabletele Rosetti.
      Cât despre tableta în speță, Karanovo, noi susținem prin cele ce am rezumat mai sus, că ne aflăm în fața unui obiect din categoria: Capsulele Viitorului – Arhiva unei lumi obstrucționate și pusă sub regim de interdicție ocultă. Este mai mult decât o rolă de film căzută din cer!... Obiectul este ceea ce am enunțat în titlu: un Compact Disc al Lumii Antediluviene, cu proiecție în viitorul tot atât de exact și nemăsurat pe cât propriul trecut, din care acea lume vine și se varsă în propriul hău, spre a se întoarce perpetuu alergând după sine în unitatea: Timp și Spațiu.
27 IV 2006


Ion Gheorghe

     N.B. În ceea ce privește toponomasticul KARANOVO, le oferim filologilor următorul aperitiv lingvistic: glosa Karanovo/ cara’ novo = qarant neuf (cara ’neuv) = a Patruzeci și Noua (așezare de categoria Poleista – polisul polar) cu Senatul Cetățenilor sub autoritatea Palazei Pelazge. În lectura dextro; Cetatea a XLIX-a a Veneratului Oier Cronos (magistratus eponimos) al XLIX-lea Nordicul. Abia acum înțelegem tâlcul celor 49 de componente simboluri-cifre capete de strămoși pe care le însumează tableta titulară, sumar descrisă la A și B.